با حق و حقوق خود آشنا شوید
مرور رده

خانواده

درخواست طلاق از طرف مرد

در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اصل بر این است که دادخواست طلاق از طرف مرد ارائه شود. این به این معنا است که…

عدم تمکین چیست؟

در عقد نکاح یعنی ازدواج زن و مرد همین که خطبه‌ی عقد جاری شد و زن و مرد نسبت به هم محرم شدند، هر دو نسبت به هم…

طلاق اهل سنت چگونه است؟

همان طور که پیش از این نیز گفته شد در اسلام اصل بر حفظ بنیان خانواده به عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی است که قرار…