با حق و حقوق خود آشنا شوید
مرور رده

قراردادها

عقد وکالت چیست؟

در ماده ۶۵۶ آمده است که "وکالت" نامه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را به عنوان معاون خود تعیین…

انواع قرارداد کاری

در سال 1369 قانون کار در راستای حمایت از کارگران و برای جلوگیری سوءاستفاده‌ی کارفرما از این قشر به تصویب رسید.…