با حق و حقوق خود آشنا شوید

در قرارداد بی او تی طرفین چه حقوق و تعهداتی دارند؟

58

در هر قراردادی طرفین آن قرارداد حقوق و تعهداتی را بر عهده می‌گیرند. منظور این است که هر شخص حقوقی یا حقیقی قراردادی را منعقد می‌کند همزمان هم باید تکالیفی را به انجام برساند و هم اینکه تکالیفی از جانب طرف مقابل نسبت به او انجام شود. حال در این مطلب قصد داریم که بررسی کنیم در قرار بی او تی طرفین چه حقوق و تعهداتی دارند.

حقوق دولت یا مؤسسه دولتی

در قبال تعهداتی که دولت یا مؤسسه دولتی به عنوان یک طرف قرارداد بی اوتی نسبت به مؤسسه پروژه داشته حقوقی نیز دارا است.

 1. حق تملک پروژه در پایان دوره امتیاز به نحو مجانی
 2. حق نظارت دولت بر پروژه
 3. حق مصادره و ملی کردن در موقعیت خاص

تعهدات دولت یا مؤسسه دولتی

تعهدات کلی دولت باید شامل بندهای اساسی در مورد حمایت از مؤسسه پروژه در برابر آثار ناشی از تغییر در قوانین و مقررات کشور میزبان باشد. این تغییرات تأثیراتی مادی و سوء بر مؤسسه پروژه به جای می‌گذارد. ریسک مربوط به تغییر در مقررات و قوانیـن کـه همیشه در قراردادهای دراز مدت وجود دارد دغدغه وام‌دهندگان در پروژه‌های بی.او.تی است.

 • اعطاء امتیاز پروژه به موسسه پروژه
 • تامین زمین و حقوق ارتفاقی مورد نیاز موسسه پروژه
 • تعهد به عدم اجازه پروژه های رقیب
 • جبران خسارت در صورت ملی شدن و مصادره پروژه
 • تشویق ها و تضمین های مالی
 • اعطا معافیت های مالیاتی و گمرکی
 • حقوق تامینی
 • صدور مجوز صادرات و واردات
 • حمایت های تضمینی

 

در رابطه با قرارداد ساخت ، بهره‌ برداری و انتقال (BOT) و قرارداد مشارکت در ساخت بیشتر بدانید.

حقوق و تعهدات مؤسسه پروژه

حقوق و تعهدات مؤسسه پروژه

به موجب قرارداد پروژه فی ما بین دولت با مؤسسه پروژه تعهدات گوناگونی به عهده مؤسسه پروژه محول گردیده و از طرفی از حقوقی نیز برخوردار می‌گردد.

حقوق مؤسسه پروژه

مؤسسه پروژه به موجب قرارداد پروژه از حقوقی برخوردار می‌گردد. مهم‌ترین حق مؤسسه پروژه اخذ مجوز و امتیاز بهره‌برداری از پروژه بوده که به موجب ایـن حـق، مؤسسه پروژه حق انحصاری اجرای پروژه و طرح اقتصادی مورد نظر را کسب نموده و بر این اساس می‌تواند پروژه مورد نظر را احداث کرده و در دوره بهره‌برداری از آن بهـــره برداری نمایـد کـه ضمن کسب بهره و درآمد از پروژه و بهره‌گیری از درآمدهای جانبی پروژه، تجربه لازم در اجرای یک پروژه عظیم زیربنایی را نیز کسب نموده است.

در راستای امتیاز اعطایی به مؤسسه، پروژه مؤسسه پروژه از یک سری حقوق حمایتی و تضمینی نیز برخوردار گردد، همچون تضمین در قبال سلب مالکیت و ملی‌شدن پروژه، تضمین خرید محصول، تضمین انتقال سرمایه و بهره آن به خارج از کشور، تضمین تبدیل‌پذیری ارز و…

نظر به این که برگردان تعهدات دولت یا مؤسسه دولتی حقوق مؤسسه پـروژه است و در خصوص تعهدات دولت یا مؤسسه دولتی مطالبی ذکر گردیده، جهت پرهیز از تکرار بیشتر مطالب، در ذیل صرفاً به صورت موردی، برخی از حقوق مؤسسه پـروژه ذکـر مـی‌گردد:

 • حق امتیاز اختصاصی
 • حق احداث پروژه و بهربرداری از آن
 • حق اخذ تضمین خرید محصول توسط دولت و یا موسسه دولتی
 • حق اخذ تضمین در قبال ملی شدن و سلب مالکیت پروژه
 • حق تضمین پرداخت های قراردادی موسسه دولتی طرف قرارداد
 • حق اخذ مجوز صادرات و واردات

تعهدات مؤسسه پروژه

به موجب قرارداد پروژه، مؤسسه پروژه متعهد می‌گردد که ضمن تأمین مالی، پروژه را در مدت معین ساخته و راه‌اندازی نموده و در دوره‌ای معین از آن بهره‌برداری نماید و سپس پروژه را در موقعیتی عملیاتی به دولت میزبان و سرمایه‌پذیر تحویل دهـد. بـر ایـن اساس ۴ تعهد اصلی مؤسسه پروژه برابر قرارداد پروژه عبارت‌اند از تأمین مالی پروژه ساخت پروژه، بهره‌برداری از پروژه انتقال پروژه به دولت. در کنار تعهدات اصـلـی فـوق، مؤسسه پروژه تعهدات دیگری نیز قبول می‌نماید از قبیل انطباق مؤسسه با قوانین و مقررات کشور میزبان حفظ محیط زیست انطباق با استاندارهای ایمنی، کسب و تمدید مجوزها بهره‌گیری از پیمانکاران داخلی و خدمات و کالاهای رقابتی ملی، انتقال فناوری، مسئولیت مؤسسه پروژه در قبال پیمانکاران، فرعی بیمه پروژه دادن تضمین‌های لازم و…..

 • تامین مالی پروژه
 • اجرای پروژه (ساخت پروژه)
 • بهره برداری از پروژه
 • انتقال پروژه به دولت یا موسسه دولتی

در این مطلب به ذکر و توضیح حقوق و تعهدات طرفین در قراردادهای بی او تی پرداخته شد. البته این حقوق و تعهدات مواردی هستند که یکسان است و ممکن است در قراردادهای مختلف و در جزئیات آن تفاوت‌هایی باشد که در مطالب بعدی به ذکر این جزئیات و تفاوت‌ها خواهیم پرداخت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.