با حق و حقوق خود آشنا شوید

محاسبه حق‌الزحمه‌ی دفترخانه اسناد رسمی

564

دفاتر اسناد رسمی از جاهایی هستند که حق‌الزحمه‌ی آن‌ها میزان و مبلغ مشخصی است و هر سال به ایشان اعلام می‌شود. بنابراین هزینه‌ی دفترخانه می‌بایستی بر اساس میزانی که در سال ۱۴۰۲ به آن‌ها اعلام شده از مراجعین اخذ شود. البته لازم به ذکر است با توجه به اینکه خدماتی که دفاتر اسناد رسمی ارائه می‌دهند متفاوت است، هزینه‌هایی که از مراجعان می‌گیرند هم متفاوت است با توجه به خدمتی که دریافت می‌دارند تغییر می‌کند. در این مطلب با معرفی و توضیح مختصری که از خدمات دفترخانه‌ها ارائه می‌دهیم هزینه‌های آن را در سال ۱۴۰۲ نیز می‌آوریم.

تعرفه هزینه دفترخانه

همان طور که بسیاری از مشاغل در ابتدای هر سال تعرفه‌های خدماتی که ارائه می‌دهند از جانب مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود هزینه‌ی تعرفه‌های دفترخانه‌ها نیز بر اساس بخشنامه‌ای که از جانب قوه‌ی قضاییه به این دفاتر ابلاغ می‌شود، اعلام می‌گردد. حال در ادامه به تفکیک موضوع و خدماتی که دفاتر اسناد رسمی ارائه می‌دهند به میزان تعرفه‌های اعلام شده در سال ۱۴۰۲ می‌پردازیم.

تعرفه تنظیم اسناد مالی رسمی

سند رسمی اسنادی هستند که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند. البته اسنادی که توسط سایر مأموران و بر اساس صلاحیتشان نیز تنظیم شده باشد جزو اسناد رسمی به حساب می‌آیند.
هزینه‌ی ثبت این اسناد بر اساس نوع سند و مبلغ آن تغییر می‌کند و به شرح زیر است.

هزینه دفترخانه جهت ثبت اموال منقول

سند اموال منقول نوع دیگری از اسناد هستند که برای ثبتشان نیاز است تا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنیم. بر اساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اموال منقول اموالی هستند که قابلیت جابه‌جایی از یک مکان به مکانی دیگر را دارند بدون آنکه خودشان یا مکان آن‌ها آسیبی ببیند. بر این اساس می‌توان ماشین، سهام، چک و … را جزو اموال منقول حساب کرد.
این اموال هم بر اساس ارزشی که دارند هزینه‌ی ثبتشان در دفاتر اسناد رسمی متغییر و به شرح زیر است.

هزینه دفترخانه جهت ثبت اموال غیرمنقول

اموال غیرمنقول همان طور که از اسمشان برمی‌آید اموالی هستند که قابلیت نقل و انتقال ندارند. به عبارتی انتقال و نقل مکان آن‌ها سبب خرابی و آسیب رسیدن به این اموال می‌شود. بر اساس قوانین اراضی و ساختمان‌ها و هر آنچه که جزئی از آن‌هاست جزو اموال منقول به حساب می‌آید.
هزینه‌ی ثبت اسناد معامله‌ی اموال غیرمنقول در زیر آورده شده است. پیش فروش ساختمان نیز جزوی از آن است.

ثبت اسناد معامله‌ی اموال غیرمنقول

هزینه

تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال مقطوعا

۸۰۰.۰۰۰ ریال

تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیون ریال

۱۲۰ در هزار

تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۵۰ میلیون ریال

۴۰ در هزار

تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون ریال

۲۰ در هزار

تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۲۰۰ میلیون ریال

۱۲ در هزار

تا مبلغ ۱ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۵۰۰ میلیون ریال

۶ در هزار

بیش از یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال

۳ در هزار

هزینه دفترخانه برای تنظیم اسناد غیر مالی

از وظایف دفاتر اسناد رسمی این است که اسناد غیر مالی را نیز تنظیم کنند. نوع این اسناد بر اساس قانون مشخص شده و تعیین قیمت برای آن‌ها امکان‌پذیر نیست. از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به وکالت‌نامه، وصیت‌نامه و امثالهم اشاره داشت.
هزینه‌ی ثبت این اسناد در جدول زیر آورده شده است.

اسناد غیر مالیهزینه (ریال)
وکالتنامه های فروش / انتقال۱.۵۰۰.۰۰۰
سایر وکالتنامه ها۱.۰۰۰.۰۰۰
اجاره، متمم قرارداد، تعهد نامه، اقرارنامه، رضایت نامه، تنفیذنامه۱.۰۰۰.۰۰۰
تقسیم نامه برای مال منقول: خودرو و غیرمنقول: زمین، آب و زمین تفکیکی۱.۰۰۰.۰۰۰
تنظیم تعهدنامه دانشجویی به نفع مراکز آموزش عالی و آموزش و پرورش۲۰۰.۰۰۰
وقف نامه۳.۰۰۰.۰۰۰
وصیت نامه۱.۵۰۰.۰۰۰
صلح دعاوی قراردادهای غیرمالی۱.۰۰۰.۰۰۰
تعویض یا ضم وثیقه۱.۲۰۰.۰۰۰
سایر اسناد غیر مالی۸۰۰.۰۰۰

هزینه دفترخانه جهت تنظیم سایر خدمات ثبتی

آنچه که قبل از این و در مطالب گذشته گفته شد مربوط به اسنادی بود که بیشتر از سایر اسناد در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شوند. این دفاتر اسناد دیگری نیز ثبت می‌کنند و جزو وظایف ایشان است از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به صدور سند گواهی امضاء، استعلام از سازمان ثبت و مواردی شبیه به این‌ها اشاره داشت. در جدول زیر تعرفه و هزینه‌ی هر کدام از این‌ها به تفکیک عنوان شده است.

سایر خدمات ثبتیهزینه (ریال)
فک رهن یا فسخ سند۸۰۰.۰۰۰
صدور اجرائیه۲.۰۰۰.۰۰۰
صدور اخطاریه۲۰۰.۰۰۰
امور مربوط به قبوض سپرده۲۵۰.۰۰۰
تهیه رونوشت از ثبت دفتر۴۰۰.۰۰۰
تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل اسناد و مدارک دفترخانه۱۵.۰۰۰
تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل اسناد مالکیت در صورتی که توسط ذی نفع تهیه گردد۶۰.۰۰۰
گواهی صدور علت عدم ثبت سند۵۰.۰۰۰
ثبت عزل یا استعفای وکیل و فسخ ملاحظات ثبت دفتر۵۰۰.۰۰۰
گواهی امضا۳۰۰.۰۰۰
استعلام از سازمان ثبت و سایر ادارات و پاسخ استعلامات۱۵۰.۰۰۰
قیمت سند نکاحیه۸۵.۰۰۰
قبض اقساطی۱.۸۰۰
رونوشت اسناد۷.۵۰۰
اخطاریه دفترخانه۵۰.۰۰۰
گواهی ثبت علامت۸.۰۰۰
گواهی تمدید ثبت علامت۸.۰۰۰
گواهی ثبت اختراع۸.۰۰۰
سند مالکیت (دولتی و تک برگی)۱۷.۰۰۰

هزینه دفترخانه برای خدمات الکترونیکی سازمان ثبت

ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی دیگر خدماتی است که دفاتر اسناد رسمی وظیفه دارند انجام دهند. برای بهره‌گیری از خدماتی که به صورت الکترونیکی قابل انجام است دو روش وجود دارد یک روش به صورت خود کاربری است که فرد متقاضی به سایت مربوطه مراجعه کرده و خدمات مورد نظرش را دریافت می‌دارد و روش دیگر این است که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده تا به صورت حضوری کار خود را پیش ببرند. در این روش باید تعرفه‌ی تعیین شده را به دفترخانه بپردازند.

در این مطلب سعی شد تا انواع خدماتی که از جانب دفاتر اسناد رسمی ارائه می‌شود به صورت کلی بیان شود و تعرفه‌های آن‌ها در سال ۱۴۰۲ که از سوی قوه قضاییه طی یک بخشنامه اعلام شده آورده شود. اگر قصد دارید به دفترخانه مراجعه کنید پیشنهاد می‌شود بر اساس خدمتی که می‌خواهید ارائه شود از تعرفه آگاه شوید تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرید. این تذکر از آن جهت بیان می‌شود که گاهی متأسفانه برخی از مسئولان دفترخانه به مراجعه‌کننده می‌گویند که فلان مبلغ را کارت به کارت کنید و هزینه‌ی بیشتری دریافت می‌دارند و سپس با کارت خود یا کارت دیگری مبلغ واقعی را به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک رسمی واریز می‌نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.